Trainingsregels

Algemeen

De benodigde boksmaterialen kunnen de eerste vier trainingen bij Raw Boxing in bruikleen worden genomen. Na afloop van deze termijn dient iedere sporter in het bezit te zijn van door de trainer goedgekeurde boks- en zakhandschoenen. Materialen kunnen via Raw Boxing worden aangeschaft. Binnen één maand na aanmelding dient iedere sporter in het bezit te zijn van door de trainer goedgekeurde windsels en tandbeschermers.

Voor de training

1. De deelnemer is tenminste 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig.
2. Wanneer de sportzaal bezet is, wacht de deelnemer in de kleedkamer.
3. Wanneer je te laat bent, meld je je bij de trainer. Deze beslist of je nog mag deelnemen aan de training.
4. De deelnemer zorgt ervoor dat de handen gezwachteld worden en dat de benodigde bescherming wordt aangebracht.
5. De deelnemer helpt de trainer desgewenst met ophangen van een bokszak of het klaarzetten/klaarleggen van andere materialen.
6. Als je geblesseerd bent en aangepast moet trainen of er andere zaken zijn die de trainer moet weten, geef je dit voorafgaand aan de training aan.

Tijdens de training

7. Het is niet toegestaan om mensen mee te nemen die komen kijken. Wanneer iemand interesse heeft om lid te worden kan deze persoon eenmalig een gratis proefles volgen.
8. Boksen is een fysiek en mentaal zeer intensieve sport. Een deelnemer dient hier serieus en gedisciplineerd mee om te gaan, zowel binnen als buiten de boksschool.
9. Als de trainer aan het woord is, wordt er aandachtig geluisterd en niet onderling gepraat.
10. Tijdens de training wordt er alleen gepraat als het gerelateerd is aan de training.
11. Er mag alleen worden gedronken als de trainer het aangeeft. Bidons en flesjes staan aan de kant.
12. Loop tijdens een training nooit zomaar weg, ook niet voor een toiletbezoek. Meld eerst aan de trainer wat er aan de hand is en wat je gaat doen.
13. Doe tijdens de trainingen zoveel mogelijk je best en train op je eigen niveau. Probeer het maximale uit jezelf te halen en verleg je grenzen.
14. Zet het geluid van je mobiele telefoon uit.

Na de training

15. Na de training wordt een eventuele bokszak opgeruimd en worden overige trainingsmaterialen zoals matjes teruggelegd.